'Oonze Jehanna', Johanna van Buren en haar lezers

Ruim dertig jaar geleden verscheen het proefschrift Dichterschap en dialect van Jan Bouwhuis over de streektaaldichteres Johanna van Buren. Sindsdien is het onderzoek naar deze populaire schrijfster doorgegaan. Er is veel nieuw materiaal tevoorschijn gekomen in de vorm van gedichten, foto’s, radio-interviews, brieven en andere egodocumenten. Dinand Webbink heeft dit historisch materiaal verzameld en nauwkeurig onderzocht. In prettige leesbare stijl doet hij verslag van zijn zoektocht.

Met 5 nieuw ontdekte gedichten

'Oonze Jehanna' is verkrijgbaar in het museum voor € 14,50