Financiële verantwoording Oald Heldern:

Balans per 31-12-2019 : Klik op de link voor de balans.pdf

Overzicht baten en lasten 2019 : Klink op de link voor het overzicht.pdf