Financiële verantwoording Oald Heldern:

Balans per 31-12-2020 : Klik op de link voor de balans.pdf

Overzicht baten en lasten 2020: Klink op de link voor het overzicht.pdf